Delfín skákavý

Výjimečně inteligentní živočich, symbol svobody, volnosti a štěstí

Delfín skákavý (Tursiops truncatus) je jedno z nejinteligentnějších zvířat na naší planetě. Dorůstá délky až 4 metry a hmotnosti blížící se 400 kg.

Způsob života

Delfíni jsou velmi společenská zvířata žijící ve skupinách čítajících okolo 5 – 15 jedinců. V některých ročních obdobích se ale sdružují do hejn o velikosti 100 až 1 000 zvířat. Vztahy mezi nimi jsou velmi přátelské, zraněnému nebo starému zvířeti pomáhají plavat k hladině, aby se nadechlo, ale složení hejna není nijak trvalé. Jednotlivá zvířata odchází a přichází, jak se jim zachce. Delfíni žijící v blízkosti pobřeží se zdržují v úseku o délce zhruba 200 – 300 km. Tam loví potravu a většinou nepodnikají žádné delší migrace. Některé populace ale žijí celý život i na otevřeném moři. Tito delfíni mohou migrovat až
4 200 km za sezónu.

Delfíni skákaví dokáží vyvinout rychlost až 50 km/h a rádi se honí s loděmi. Skoky nad hladinou bývají dlouhé až 10 m a jsou 4 – 5 metrů vysoké. Na hladinu vyplouvají každých 20 – 30 sekund, aby se nadechli. Mláďata se musí vynořovat častěji, protože mají menší objem plic. Dospělí jedinci mohou zůstat pod vodou 2 – 8 minut, mláďata jen 1 – 3 minuty. Ve vodě se orientují hlavně dobře vyvinutým sluchem – prostřednictvím echolokace. Dožívají se až 40 let.

Potrava a lov

Delfíni jsou masožraví, jejich jídelníček tvoří především různé druhy ryb. Loví také úhoře, chobotnice, krevety, různé korýše, měkkýše a dokonce i malé žraloky. Delfíni se na lov vydávají většinou společně, někdy ale loví i samostatně. Obklíčí hejno ryb a pomalu ho tlačí k hladině. Tam se na něj vrhnou a vyplašené ryby pochytají. Potravu polykají vcelku, denně spořádá jeden delfín až 7 kg ryb. K vyhledávání kořisti využívají echolokaci, která funguje na stejném principu jako sonar.

Tělesná konstituce

Delfín skákavý má tělo dlouhé 2,5 až 4 metry, váží 150 – 200 kg, výjimečně až 390 kg. Obvykle se dožívá 30 – 36 let. Vlastní protáhlé zobákovité čelisti (dolní čelist přesahuje přes horní) s velkým množstvím kolíkovitých zubů (v každé polovině čelisti 20 – 26 zubů). Vyústění dýchací soustavy – dýchací otvor – se posunul na vršek hlavy. Čelo je klenuté, mezi lebkou a kůží je umístěno tukové těleso, tzv. meloun, který se uplatňuje při echolokaci. Díky ní získává delfín informace o okolním prostředí.

Komunikace

Delfíni se dorozumívají pomocí plic, jazyka a dýchacího otvoru. Vydávají okolo 30 různých nízko i vysokofrekvenčních zvuků, včetně hvízdnutí, které je pro každé zvíře jedinečné. Během jedné sekundy dokáží vyprodukovat až 700 cvaknutí, což lidské ucho nedokáže rozlišit, a tak slyšíme jen zvuk podobný vrzání rezavého pantu. K vyjádření svých myšlenek a emocí používají i zvuky vydávané pomocí těla, jako je plácání ocasem nebo celým tělem o hladinu vody.

Rozmnožování a dospívání

Páření delfínů probíhá od konce léta až do podzimu. Po 11 – 12 měsících březosti rodí samice jedno mládě. Před jeho narozením samice putují do teplých mělkých zátok, kde jsou lepší podmínky. Mládě měří kolem 1 m a rodí se ocasem napřed, matka ho ihned postrkuje k hladině, aby se poprvé nadechlo. Prvních 18 měsíců se mládě živí mlékem, které obsahuje vysoké množství tuku, a tak mládě rychle roste. Od věku 6 měsíců se začíná živit rybami. Samice mívá jedno mládě každé tři roky. Mladé samičky dospívají v 10 a samečci až ve 13 letech.

Výskyt

Vyskytuje se v mořích a oceánech tropického, subtropického a mírného pásma, včetně Středozemního a Černého moře. Místy se podél evropského pobřeží dostane až do Severního moře. V severním Atlantiku bývá loven obyvateli Faerských ostrovů při tradičním lovu „grindadráp“. Dle IUCN se jedná o málo dotčený druh s vysokou stabilní populací. Delfín skákavý je i jedním z nejčastěji chovaných druhů v zoologických zahradách či delfináriích.

Delfín vs. člověk

Je mnoho případů, kdy delfíni zachránili člověka nebo jiného tvora, když se topil. Delfíni se stejně jako lidé stále rozvíjejí a jejich inteligence se zvyšuje. Delfín skákavý je natolik inteligentní, že dovede spolupracovat i s lidmi.

Zdroj: Za podklady k vytvoření popisku zvířete děkujeme Magdě Starcové z www.mundo.cz.


Základní údaje

Délka:
4 m
Váha:
390 kg
Největší rychlost:
50 km/h
Věk:
až 40 let
Výskyt:
tropické až mírné pásmo

Zajímavosti

Parametry skoku nad hladinu:
délka až 10 m a 5 m výška
Kolik potřebuje k nasycení:
7 kg potravy
Počet potomků:
jeden za 3 roky
Délka narozeného mláděte:
89 – 101 cm
Kdy dospívají:
samičky v 10 letech, samci ve 13 letech
Jak poznáte, že delfín spí?
Pod hladinou má svěšenou ocasní ploutev.

Další exponáty


Plejtvák obrovský
Vorvaň obrovský
Krakatice obrovská
Kosatka dravá
Manta obrovská
Žralok bílý
Kladivoun velký
Běluha severní
Narval jednorohý
Delfín skákavý
Interaktivní zóna
Sbírka čelistí a zubů

Partneři

Neobyčejná setkání člověka s divokou přírodou, fascinující detailní záběry ze světa zvířat pro celou rodinu. Zachycuje dechberoucí záběry z nejodlehlejších koutů Země přes hrůzyplné hlubiny oceánů až po chráněné parky v našem okolí.

• vysílá 24 hodin denně
• v českém jazyce
• bez reklamních bloků

Neobyčejná setkání člověka s divokou přírodou, fascinující detailní záběry ze světa zvířat pro celou rodinu. Zachycuje dechberoucí záběry z nejodlehlejších koutů Země přes hrůzyplné hlubiny oceánů až po chráněné parky v našem okolí.

• vysílá 24 hodin denně
• v českém jazyce
• bez reklamních bloků

Neobyčejná setkání člověka s divokou přírodou, fascinující detailní záběry ze světa zvířat pro celou rodinu. Zachycuje dechberoucí záběry z nejodlehlejších koutů Země přes hrůzyplné hlubiny oceánů až po chráněné parky v našem okolí.

• vysílá 24 hodin denně
• v českém jazyce
• bez reklamních bloků

Kontakty

Organizátor výstavy

Pavel kratochvíl

CEO, Key Account Manager


pavel.kratochvil@shake-marketing.cz

Shake marketing s.r.o.

www.shake-marketing.cz